zelfstandigen automatisch vergoed bij hinder door werken

Op 1 juni 2016, over deze onderwerpen: Lokale economie, Verkeer (+ mobiliteit en openbare werken)

Zelfstandigen die hinder ondervinden van werken voor hun deur, zullen niet langer door de administratieve mallemolen moeten om een schadevergoeding te bekomen, maar automatisch 2.000 euro ontvangen. Om aanspraak te maken op die forfaitaire vergoeding, zijn ze ook niet langer verplicht om hun zaak te sluiten. Het voorstel van decreet dat de bestaande hinderpremie in die zin hervormt, is intussen door de meerderheidspartijen ingediend in het Vlaams Parlement. “De nieuwe hinderpremie moet op 1 juli 2017 een feit zijn”, zegt initiatiefnemer Axel Ronse.

De nieuwe regeling zal van toepassing zijn op ondernemingen met minder dan tien werknemers in dienst, die een activiteit uitoefenen die een rechtstreeks contact met de klant vereist en daarbij minstens een maand lang ernstige hinder ondervinden van openbare werken. Die ondernemingen worden proactief verwittigd van hun recht op zo’n hinderpremie en krijgen die ook automatisch en zonder sluitingsverplichting uitgekeerd voor de eerste twintig kalenderdagen waarin zij hinder ondervinden. Moeten zij toch hun deuren sluiten, dan krijgen ze vanaf dag 21 per kalenderdag nog eens 80 euro daarbovenop. Wie de hinderpremie toch niet automatisch krijgt toegekend, kan die altijd via manuele procedure aanvragen. Op ondernemingen die zich niet in de werfzone zelf bevinden, blijft de bestaande regeling van toepassing: vanaf de achtste sluitingsdag krijgen zij 80 euro schadevergoeding per dag. ”De Vlaamse Regering, die vandaag exclusief bevoegd is voor de compensatie voor hinder bij openbare werken, heeft voor de nieuwe premie een jaarlijks budget van zes miljoen euro ingeschreven”, aldus Ronse.

Ook sluitingsverplichting valt weg

De nieuwe regeling vervangt een inkomenscompensatievergoeding van 76 euro per dag van de federale overheid en een rentetoelage van de Vlaamse Regering. Beide vergoedingen brengen echter administratieve rompslomp met zich mee voor de aanvragende ondernemer. De sluitingsverplichting weerhoudt bovendien nogal wat zelfstandigen ervan om de inkomenscompensatie aan te vragen. Daarom werd in het huidige Vlaamse regeerakkoord opgenomen dat beide uitkeringen tot één toelage moeten worden herleid en dat de sluitingsverplichting zal worden geschrapt. “Met de nieuwe, vereenvoudigde hinderpremie trekken we resoluut de kaart van de kleine zelfstandigen, die door openbare werken ook het zwaarst worden getroffen”, besluit Ronse.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is