KOKOPELLI VALT IN DE PRIJZEN

Op 8 april 2020, over deze onderwerpen: Festiviteiten

KOKOPELLI VALT IN DE PRIJZEN

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon investeert in West-Vlaanderen maar liefst 750.000,00 €  in zeven unieke bovenlokale cultuurprojecten.

Eén van de uitverkoren projecten is het Wereldmuziekfestival KOKOPELLI dat jaarlijks in Gullegem in de loop van de maand mei plaatsvindt.

KOKOPELLI werd opgericht met de bedoeling het vredevol samenleven van diverse culturen te bevorderen. De vereniging wil een solidaire samenleving stimuleren door onverdraagzaamheid en verzuring in de maatschappij tegen te gaan.

Met een projectsubsidie van 12.500,00 € wordt KOKOPELLI nu beloond, niet enkel voor haar inzet de afgelopen jaren, maar vooral voor haar toekomstvisie inzake cultuurparticipatie.

In het Decreet Bovenlokale Cultuurwerking dat sinds 1 januari 2019 van kracht is, ligt de focus op ontwikkeling en verspreiding van culturele projecten die een regionale impact hebben en samenwerking bevorderen.

KOKOPELLI past volledig in dit plaatje, zoals dit jaar trouwens ook terug HET KUNSTENFESTIVAL WATOU.  In uitmuntend gezelschap dus.

Door de Corona-crisis heeft KOKOPELLI een noodgedwongen maar wijze beslissing moeten nemen om haar editie 2020 af te gelasten. De subsidie blijft echter verworven en zal goed kunnen gebruikt worden bij de volgende editie. Afspraak alvast op 15 en 16 mei 2021.

Intussen wenst N-VA-Wevelgem de organisatie van KOKOPELLI te feliciteren met het binnenhalen van deze projectsubsidie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is