Samenwerking loont !!!

Op 29 mei 2017, over deze onderwerpen: Verkeer (+ mobiliteit en openbare werken)

“Veiligheid voor alles” was de kop van het artikel dat Filip Daem, voorzitter N-VA Wevelgem, reeds in 2008 in ons huis-aan-huis blad neerpende, toen hij het o.m. had over de onveilige situatie in de Parkstraat te Wevelgem.

En zie, méér dan 9 jaar later, is het dan toch eindelijk gelukt. Althans voor wat de Parkstraat en omgeving (Katerhoek) betreft.

In die Parkstraat komt er weldra een rondpunt ter hoogte van het Rust- en Verzorgingstehuis Elckerlyc. Verder worden wegversmallingen voorzien die de fietsers en wandelaars moeten beschermen. Er komen tevens twee rijwegkussens en in de bocht, waar de Parkstraat een hoek van 90 ° maakt, zal een kegelvormige scheiding er de snelheid van het wegverkeer danig moeten beperken (zie plan + foto Jocelien).

Vanuit de oppositie heeft N-VA, samen met het beleid en de bevoegde gemeentelijke diensten, een wezenlijke bijdrage geleverd in dit dossier dat kortelings wordt aanbesteed en uitgevoerd. Want samenwerken in dienst van de bevolking  is en blijft onze leuze en bewijst nogmaals zijn nut.

Of hoe hoffelijkheid en respect van eenieders idee, over de partijgrenzen heen, de levenskwaliteit van onze Wevelgemse burgers, vooral als het gaat over verkeersveiligheid, kan verbeteren.

Bijlage: plan van Parkstraat

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is