Voorlopig geen huis van het Nederlands

Op 17 juli 2017, over deze onderwerpen: Integratie & inburgering

Wie in Vlaanderen wil gedijen, wie in Wevelgem wil thuishoren, doet er goed aan om zich zo snel als mogelijk de taal van het volk eigen te maken.

Om de drempel voor anderstaligen om Nederlands te leren zo laag mogelijk te houden, moeten wij er als gemeenschap, als gemeente alles aan doen om anderstaligen in de best mogelijke omstandigheden hiertoe de mogelijkheid te bieden.

Anderzijds mogen wij als gemeenschap van de anderstaligen, indien zij echt de bedoeling hebben om zich te integreren en deel uit te maken van onze lokale gemeenschap met haar rechten- en haar plichtenverhaal, verwachten dat zij actief de hen geboden mogelijkheden om onze taal aan te leren, zouden aangrijpen.

Immers, wie niet bereid is om onze taal aan te leren, zet zichzelf de facto buiten de club, en kan niet langer op veel gastvrijheid blijven rekenen. Dit uitgangspunt was voor N-VA de aanzet om in Wevelgem te pleiten voor de oprichting van een volkomen nieuw  HUIS VAN HET NEDERLANDS.

Een unieke Wevelgemse locatie, waar Wevelgemse anderstaligen Nederlands kunnen, en zo nodig moeten aanleren. Dit taalcentrum zou,  in samenspraak met de scholengemeenschappen, ook ingeschakeld kunnen worden voor extra-taalonderwijs voor jongeren van vreemde origine met een taalachterstand.

Dit voorstel heeft het echter niet gehaald. De plaatselijke meerderheid is niet bereid om hierin te investeren. Een compleet gemiste kans wat ons betreft.

De lokale meerderheid beperkt er zich toe om anderstaligen, die in het kader van hun inburgeringstraject Nederlands moeten leren, door te verwijzen naar andere gemeenten. Of m.a.w., beste anderstalige, trek uw plan. In Wevelgem blijft er op vlak van het taalaanbod voor anderstaligen, enkel nog een mogelijkheid om - volkomen vrijblijvende - deel te nemen aan zogenaamde oefentafels. Of m.a.w., beste anderstalige, spring eens binnen als het past, maar als u geen zin of tijd hebt, voor ons ook geen probleem.

Dit is voor N-VA veel te vrijblijvend en werkt de integratie onvoldoende in de hand.

Nochtans, mensen verplichten de taal van het volk te spreken, is een sociale maatregel die zowel de anderstalige als de lokale gemeenschap enkel kan ten goede komen. Jammer dat de meerderheid dit voorlopig nog steeds niet wil inzien.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is