Programma

Beste Wevelgemnaar, 
 
In oktober trekt u naar het stemhokje voor de lokale verkiezingen. Uw stem zal bepalen welke koers Wevelgem de komende zes jaar zal varen. Als burger en inwoner van Wevelgem verdient u alvast een gemeente waar het aangenaam wonen, werken en ontspannen is. Kortom, een Wevelgem die u ook écht aanspreekt en waar u terecht fier op bent!
 Op alle vlakken kan en moet onze mooie vlasgemeente een versnelling hoger schakelen. Aan potentieel is in Wevelgem zeker geen tekort. Wevelgem beschikt over onmiskenbare troeven: een strategisch wegenknooppunt met een regionaal vliegveld, een sterke economische basis met groeiende tewerkstelling, een sterk verenigingsleven gekoppeld aan een kwaliteitsvol onderwijs, … U merkt het, de ingrediënten zijn er alvast. Alleen moet het succesrecept nog worden bereid!
 
Onze lokale N-VA afdeling gaat vastberaden voor een andere, en betere koers. Een koers die Wevelgem een dynamiek en uitstraling wil geven die het op vandaag ontbreekt. Een koers waar gezonde ambitie en een stevige dosis creativiteit de sleutelwoorden zijn.
 
Ambitie om van het centrum van Wevelgem eindelijk het bruisend hart van de gemeente te maken. Een centrum de naam waard, waar mensen graag vertoeven, elkaar ontmoeten en een terrasje doen. Een centrum dat groen en aantrekkelijk oogt, met voldoende ruimte voor voetgangers en fietsers.
 Creativiteit om dingen in beweging te zetten, om mensen samen te brengen in een geest van samenhorigheid. Creativiteit om mobiliteit in onze vlasgemeente duurzaam voor iedereen te maken. Creativiteit om elk van ons een volwaardige plaats in onze lokale gemeenschap te geven.
 
Onze ploeg staat alvast in de startblokken om voor u een ijzersterk parcours te rijden. Samen gaan we voor een andere koers. Binnenkort leest u hier hoe wij Wevelgem naar een hoger niveau willen tillen.
 Uw stem is in deze onontbeerlijk.  Wij hopen op uw gewaardeerde steun te mogen rekenen en danken u alvast voor het vertrouwen. Van onze kant engageren we ons onvoorwaardelijk om Wevelgem op koers te krijgen.

Met vriendelijke groeten,

 

 Henk Louf,

Lijsttrekker

 


 

 

 

 

Een ondernemend Wevelgem

Welvaart vormt de basis voor een bloeiende en dynamische gemeente. Iedereen die werkt of onderneemt verdient onze onvoorwaardelijke steun. De Wevelgemse economie beschikt over een sterke basis, maar die ongetwijfeld verder kan worden versterkt.


Onze Wevelgemse ondernemers, klein of groot, verdienen alle steun om zich optimaal te ontwikkelen. In het hele beleid van de gemeente bouwen wij steevast een economische reflex in. Concreet identificeren wij drie grote speerpunten voor de lokale economie:


• We bouwen het centrum van Wevelgem uit tot het bruisend economisch hart van de gemeente;
• We maken van Wevelgem een echte ondernemingsvriendelijke gemeente;
• Toerisme in Wevelgem beschouwen we als een economische meerwaarde.


1. Centrumontwikkeling Wevelgem


Wevelgem heeft nood aan een volwaardig en aantrekkelijk centrum. Op vandaag is het centrum één grote, eentonige en grijze ruimte met veel doorgaand verkeer. Een bruisend en dynamisch Wevelgem moet durven streven naar een groen, aantrekkelijk en multifunctioneel centrum.
We pleiten uitdrukkelijk voor een ambitieuze visie voor het centrum van Wevelgem. Centraal in die visie staat het streven naar een leefbare kern. Een leefbare kern vertrekt vanuit een aantal randvoorwaarden:


• Het park in het centrum is een centrale groene long die ten volle wordt ontsloten en verder wordt uitgebreid naar de nabije omgeving;
• De twee parkeerhavens ter hoogte van het gemeentehuis worden ingericht als gezellige, groene wandelpleinen;
• De N8 in het centrum wordt heringericht om de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers te verhogen;
• De parkeervoorzieningen in het centrum worden aangepast in functie van pleinontwikkeling.


De uitbouw van een volwaardig centrum voor Wevelgem is zondermeer hét strategisch project van de komende 20 jaar. Uiteraard hebben we ook aandacht voor de dorpskernen van Moorsele en Gullegem. In beide deelgemeenten maken we werk van een aantrekkelijk en dynamisch centrum.


2. Ondernemingsvriendelijke gemeente


Wevelgem moet dringend werk maken van een ondernemingsvriendelijk klimaat. We koesteren onze lokale ondernemers en bedrijven en geven hen alle kansen om te groeien.

Een ondernemingsvriendelijk klimaat rust op een aantal pijlers:


• Een versnelde digitalisering van de dienstverlening: ondernemers kunnen al hun aanvragen zoveel mogelijk digitaal indienen en opvolgen. Ze krijgen de garantie van redelijke afhandelingstermijnen. De gemeente ontwikkelt een applicatie waar inwoners en ondernemers makkelijk nuttige informatie vinden of kunnen delen;


• Eén centraal aanspreekpunt voor ondernemers: ondernemers kunnen rekenen op een unieke relatiebeheerder. De gemeente handelt proactief en biedt ondernemingen een duidelijk zicht op de specifieke mogelijkheden (locaties, subsidies, …) in Wevelgem;


• Structurele samenwerking tussen ondernemingen stimuleren: de gemeente faciliteert samenwerking tussen bedrijven op niveau van de industriezones. De revitalisering van het bedrijventerrein Gullegem-Moorsele biedt een concrete opportuniteit. Ten slotte brengen we scholen en bedrijven regelmatig samen;


• Lokaal ondernemerschap stimuleren: we koesteren en stimuleren maximaal lokaal ondernemerschap via de organisatie van info- en netwerkmomenten en ondernemerswedstrijden. Samen met het onderwijs sporen we ondernemerstalent op en bieden we hen ondersteuning;


• Overleg met economische actoren: we plegen regelmatig overleg met onze lokale ondernemers en bedrijven. Op die manier houden we de vinger aan de pols van ons economisch weefsel;


• Inzetten op hergebruik en reconversie: we geven verlaten of onbenutte bedrijfssites een nieuwe invulling. De focus ligt hierbij op kleinschalige en inpasbare economische activiteiten. We creëren ruimte voor innovatieve niches (ateliers voor technologie en creatief ondernemerschap).


3. Toerisme is een economische meerwaarde


Wevelgem beschikt zeker over een aantal toeristische troeven. Denken we maar aan de wielerklassieker Gent-Wevelgem, het vliegveld en een reeks fiets- en wandelroutes met streekproducten. De promotie van Wevelgem als toeristische bestemming kan en moet beter.


Concreet pleiten we voor een jaarlijkse toeristische brochure. Verder wensen we een digitale applicatie te lanceren om het toeristisch potentieel beter te ontsluiten. De centrale ligging van Wevelgem in de nabijheid van verschillende WOI-sites (regio Ieper) ten slotte biedt kansen om de toeristische accommodatie beter te benutten.
Samengevat pleiten we voor een volwaardig toeristisch beleid in Wevelgem. Een sterk toeristisch beleid gaat uit van:


• Een structurele ondersteuning van bestaande toeristische logies en horeca: de gemeente kan premies voorzien om de kwaliteit te verhogen (bijv. het nastreven van het Q-label);
• Het identificeren van nieuw toeristisch potentieel: het vlasverleden en het Cisterciënzer erfgoed moeten we durven uitspelen als troeven;
• Inzetten op toeristische ambassadeurs: logies- en horeca uitbaters promoten actief mee het toerisme in Wevelgem.
Ondernemen op koers in Wevelgem:
▪ We geven Wevelgem een bruisend en aantrekkelijk centrum
▪ We maken van Wevelgem een echte ondernemingsvriendelijke gemeente
▪ We zetten Wevelgem toeristisch op de markt

Een toegankelijk Wevelgem

Op spitsuren tijdens de week en in het weekend staat het verkeer in Wevelgem stil. Het centrum van de gemeente slibt volledig dicht. In de woonwijken langs de N8 is er sluipverkeer dat zorgt voor onveilige straten. De deelgemeenten Gullegem en Moorsele krijgen af te rekenen met doorgaand zwaar vrachtverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen zich lang niet altijd vlot en veilig verplaatsen in het verkeer.


Mobiliteit in Wevelgem is een belangrijke uitdaging. Willen we ons vlot en veilig kunnen (blijven) verplaatsen, dan is het hoog tijd om actie te ondernemen. Daarom streven we naar een duurzame mobiliteit in Wevelgem.


Een betere en duurzame mobiliteit in Wevelgem willen we realiseren door in te zetten op:


1. Een fiets- en kindvriendelijke gemeente;
2. Een verkeersveilige en toegankelijke gemeente;
3. Slimme mobiliteit.


1. Een fiets- en kindvriendelijke gemeente


We stimuleren mensen om zoveel mogelijk met de fiets op stap te gaan in Wevelgem. Voor korte verplaatsingen biedt de fiets een volwaardig alternatief voor de auto. Fietsers moeten daarvoor eerst fysiek meer ruimte krijgen in het straatbeeld. Daarom pleiten we voor een fietsvriendelijke inrichting van het openbaar domein.
In de deelgemeenten Moorsele en Gullegem zetten we in op volwaardige fietspaden en scheiden we zoveel mogelijk fietsers van het autoverkeer. In het centrum van Wevelgem maken we werk van vlotte en veilige fietsverbindingen. In bepaalde straten voeren we het parkeren langs één kant in om ruimte te creëren voor fietsers. Over heel Wevelgem investeren we gericht in kwaliteitsvolle fietspaden of -stroken om fietsers veilig in het verkeer te laten deelnemen.
Kinderen en jongeren moeten zich vrij en ongehinderd op straat kunnen bewegen. Het autoverkeer in Wevelgem willen we voornamelijk kanaliseren op de invalswegen. In de wijken maken we werk van een kindvriendelijke omgeving met doordachte ingrepen. Het invoeren van fietsstraten of verkeersvrije straten behoren tot de oplossingen.


2. Een verkeersveilige en toegankelijke gemeente


Verkeersveiligheid is een zaak van iedereen. In Wevelgem willen we het goede voorbeeld geven en zetten we in op:
• In nauwe samenwerking met de lokale politie werkt de gemeente zwarte verkeerspunten weg;
• We zetten in op sensibilisering via verkeersopvoeding. De lokale politie en de scholen werken samen voor het aanleren van de basisvaardigheden in het verkeer;
• Handhaving is evenzeer noodzakelijk: we maken werk van een aangepast snelheidsbeleid.


Wevelgem moet een toegankelijke gemeente zijn. Toegankelijkheid bekijken we vanuit het 8-88 principe. De publieke ruimte is toegankelijk zowel voor kinderen van 8 jaar als voor ouderen van 88 jaar. We organiseren ondermeer knelpuntwandelingen om alle mogelijke obstakels te identificeren en weg te werken.
In de dorpskernen van Moorsele en Gullegem laten we de tonnagebeperking respecteren door een gepaste handhaving. Waar nuttig voeren we een zone 30 in en passen we die toe in functie van de verkeersdrukte. We nemen de aanleg van een ringweg rond Moorsele en Gullegem in overweging als alternatief voor het omleiden van doorgaand vrachtverkeer.


3. Slimme mobiliteit


Wevelgem is geen eiland op zichzelf, maar maakt deel uit van een grotere stedelijke regio. We pleiten voor zoveel mogelijk samenwerking met de buurgemeenten voor mobiliteitsuitdagingen. De verdere uitbouw van een regionaal fietsnetwerk wordt op niveau van de regio aangepakt. Verder onderzoeken we ook de mogelijkheid om personenvervoer over de Leie te voorzien tussen Menen en Wevelgem.
We houden de parkeervoorzieningen in het centrum van Wevelgem op peil en zetten in op een slim parkeerbeleid. We combineren kort- en langparkeerzones in functie van een vlotte verkeersdoorstroming. De invoering van een blauwe zone in heel het centrum behoort tot de mogelijkheden. In de buurt van schoolomgevingen maken we werk van autoluwe zones.


We stimuleren autodelen en woon-werkverkeer met de fiets in overleg met lokale bedrijven. We zorgen voor een vlotte verkeersdoorstroming ter hoogte van het bedrijventerrein Wevelgem-Zuid.
Een betere verkeersdoorstroming op de N8 als hoofdas is voor ons een absolute prioriteit. Concreet wensen we de verkeerslichten in het centrum te verwijderen en te vervangen met rotondes. Op die manier zorgen we voor een vlotte verkeersgeleiding in het centrum van Wevelgem.


Op weg naar duurzame mobiliteit in Wevelgem:


▪ We maken van Wevelgem een fiets- en kindvriendelijke gemeente
▪ We maken van Wevelgem een verkeersveilige en toegankelijke gemeente
▪ We stimuleren slimme mobiliteit

Een verbonden Wevelgem

Cultuur en sport brengt mensen samen en zorgt voor een verbonden gemeenschap. Het huidig cultureel aanbod in Wevelgem is zeker toereikend en voldoende gevarieerd. Alle cultuurvormen komen hierbij aan bod via talrijke voorstellingen in het cultureel centrum en de ontmoetingscentra in de deelgemeenten. We willen het aanbod in de toekomst behouden en verder versterken.


Tegelijkertijd willen we meer ondersteuning geven aan lokale verenigingen op vlak van toegang tot en het gebruik van infrastructuur en het lenen van materiaal. De dienstverlening voor verenigingen en particulieren moet zo klantvriendelijk mogelijk zijn. Concreet pleiten we voor één centraal digitaal vrijetijdsloket waar zowel gebruikers als organisatoren gemakkelijk hun weg vinden. In Gullegem voorzien we een hedendaagse en polyvalente evenementenzaal.

 

Cultuur is bij uitstek een gelegenheid om samen dingen te beleven en elkaar te ontmoeten. Op vandaag ontbreekt het in Wevelgem aan één groot cultureel evenement dat mensen over de hele gemeente samenbrengt. Aan evenementen geen tekort, maar elk initiatief is vooral gericht op het publiek van de eigen deelgemeente.


We pleiten voor het organiseren van één of meerdere culturele evenementen die heel Wevelgem aanspreken. Concreet moeten we nadenken over nieuwe evenementen die de volledige lokale gemeenschap samen kunnen brengen. Inspiratie is te vinden in ons gedeeld erfgoed zoals het vlas, de Leie of het wielergebeuren. Om zoveel mogelijk mensen te lokken voorzien we op die nieuwe evenementen een pendelbus. We belonen verenigingen en organisaties die over de hele gemeente samenwerken.
We beschouwen sport als een sociaal bindmiddel en een leerschool voor het leven. We stimuleren zoveel mogelijk inwoners om te bewegen of te sporten. We maken het aanbod zo toegankelijk mogelijk met een kortingssysteem voor mensen met een beperkt inkomen.


De gemeente hoeft heus niet alles zelf te doen, maar ondersteunt maximaal lokale sportclubs en -verenigingen om te komen tot een breed gedragen en kwaliteitsvol sportbeleid. We ondersteunen nieuwe, ontbrekende schakels in het sportaanbod. We zetten in op G-sport initiatieven om mensen met een beperking in beweging te zetten.
We werken samen met scholen om sportinfrastructuur open te stellen voor andere gebruikers. Op die manier kan iedereen zoveel mogelijk gebruikmaken van de aanwezige sportterreinen.


Cultuur en sport verbindt ons allemaal in Wevelgem:


▪ We bieden een klantvriendelijke dienstverlening op maat aan verenigingen
▪ We organiseren één of meerdere evenementen die heel Wevelgem aanspreken
▪ We maken werk van een sport- en bewegingsvriendelijke gemeente

Een veilig Wevelgem

Een veilige gemeente is voor ieder van ons van essentieel belang. Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van de hele gemeenschap. Burgers vormen de eerste partner van de politie in de strijd tegen overlast en criminaliteit.


In Wevelgem hebben we regelmatig last van woninginbraakgolven. Om inbraken zoveel mogelijk te vermijden pleiten we in de eerste plaats voor maximale preventie en sensibilisering. Concreet willen we mensen proactief sensibiliseren rond diefstalpreventie op verschillende manieren:

  • Organisatie van regelmatige informatiemomenten;
  • Diefstalpreventie adviseur bij de mensen langsturen;
  • Preventiewandelingen houden in wijken.

Algemeen zetten we in op een versterkte aanwezigheid van de politie in het straatbeeld. De wijkinspecteur speelt een cruciale rol en is het eerste aanspreekpunt voor de burger. In elke wijk van de gemeente is er een wijkinspecteur. We ondersteunen en stimuleren burgerinitiatieven zoals een BIN.


Om de burger zo goed mogelijk van dienst te zijn stemmen we de openingsuren van politiekantoren en gemeenteloketten zoveel mogelijk op elkaar af. Zo kan iedereen op hetzelfde moment zowel bij de politie als bij de gemeente terecht voor het aanvragen van documenten of het indienen van klachten. We maken werk van een eenvoudige applicatie waarmee inwoners digitaal veiligheids- of noodmeldingen kunnen ontvangen of versturen.


Op vlak van veiligheid en openbare orde houden we de vinger aan de pols van de gemeenschap. Vooraleer bepaalde maatregelen te nemen zoals het uitdoven van de openbare verlichting bevragen we de bevolking of organiseren we informatiemomenten.


We investeren gericht in slimme camera’s in de publieke ruimte. Camera’s worden op verschillende manieren ingezet:


• Camera’s verhogen de veiligheid op cruciale locaties (stationsbuurt, parkings, pleinen, …);
• Camera’s kunnen nummerplaten automatisch herkennen en registreren;
• Mobiele camera’s helpen om sluikstorten tegen te gaan.

 

Samenwerken aan een veilig Wevelgem:


▪ We zetten in op preventie en sensibilisering rond woninginbraken
▪ We maken werk van meer politie in het straatbeeld
▪ We investeren gericht in slimme camera’s in de publieke ruimte

Een warm Wevelgem

Een warme en open samenleving is voor ons essentieel. We geloven in een sterke lokale gemeenschap waar iedereen zijn/haar plaats vindt. Mensen die het financieel moeilijk hebben of sociaal geïsoleerd zijn kunnen op onze steun rekenen.


In Wevelgem zijn het aantal geboortes in kansarme gezinnen, de leefloongerechtigden en de personen met een schuldenlast de laatste 10 jaar stabiel gebleven. We willen het aantal mensen in kansarmoede in Wevelgem terugdringen.
In de komende 7 jaar zien we het aantal alleenstaande vrouwen significant stijgen. Daarnaast is er een kloof van 7% tussen de werkzaamheid van mannen en vrouwen.

Kortom, we willen de werkzaamheidsgraad van vrouwen verhogen.
Armoedebestrijding bekijken we op verschillende niveaus die elkaar versterken en aanvullen. Het horizontaal beleid betekent dat er aandacht is voor (kans)armoede over alle domeinen heen:


• Armoede is een permanent aandachtspunt bij alle gemeentelijke diensten;
• Er is regelmatig overleg met andere actoren zoals onderwijs, jeugd- en sportclubs en verenigingen;
• We organiseren contactmomenten tussen kansrijken en kansarmen en brengen alle hulpverleners onder één dak.


Het preventief beleid is erop gericht (kans)armoede zoveel mogelijk te vermijden door proactief om te gaan met signalen:


• We sporen mogelijke armoede op via onbetaalde energiefacturen en schoolrekeningen;
• We focussen op alleenstaande moeders via de kinderen;
• We zetten in op het verhogen van de werkzaamheidsgraad van vrouwen;
• We maken werk van meer kinderopvangplaatsen i.f.v. de noden van ouders.


Ten slotte zetten we ook in op curatief beleid dat niet volledig vrijblijvend is, maar:


• We gaan uit van rechten en plichten en kennen steun niet onvoorwaardelijk toe;
• Ondersteuning is voor ons eerder materieel dan financieel en i.f.v. het reële inkomen;
• We zetten prioritair in op heractivering van leefloongerechtigden.


We maken werk van een sterke ouderenzorg en willen mensen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving laten leven. Vanuit de gemeente geven we maximale ondersteuning aan mantelzorgers. We onderzoeken de mogelijkheid van een woonzorgzone in het centrum van Wevelgem.


We zorgen ervoor dat niemand uit de boot valt in Wevelgem. Daarom hebben we aandacht voor vereenzaming en sociaal isolement. In samenwerking met lokale partners pikken we steevast signalen op en bouwen we een netwerk tegen vereenzaming op.


Bouwen aan een warm en inclusief Wevelgem:


▪ We maken werk van een sterk armoedebeleid op verschillende niveaus
▪ We krikken de werkzaamheidsgraad van vrouwen op
▪ We maken werk van een sterke ouderenzorg

 

Een groen en duurzaam Wevelgem

Wevelgem heeft nood aan voldoende en kwaliteitsvol openbaar groen. We waken erover dat de open ruimte in onze gemeente maximaal wordt gevrijwaard. We maken werk van de uitbreiding van bestaande natuurgebieden in de gemeente. Concreet denken we aan het provinciaal domein Bergelen in Gullegem en het Leiebos in Wevelgem.
We streven naar meer openbaar groen in het centrum van Wevelgem en in de dorpskernen van Moorsele en Gullegem. Een groen straatbeeld oogt aantrekkelijk en maakt gelukkiger en gezonder. In heel de gemeente maken we werk van een goed onderhouden en propere publieke ruimte. We pakken zwerfvuil aan via sensibilisering en gerichte handhaving. Grof huisvuil laten we gratis aan huis ophalen.


We hebben oog voor een duurzame woon- en leefomgeving in Wevelgem. We stimuleren en ondersteunen inwoners en ondernemingen om werk te maken van een duurzame en klimaatvriendelijke gemeente. In samenwerking met lokale landbouwers zetten we meer in op lokale voedselproductie.


We zetten in op slimme verdichting in het centrum van Wevelgem en in de dorpskernen. We maken maximaal gebruik van de beschikbare woonruimte en verduurzamen het huidig woonpatrimonium. In het woonaanbod streven we naar een evenwicht tussen appartementen en woonhuizen en laten we ook nieuwe woonvormen toe.
Investeren voor de toekomst in Wevelgem:


▪ We breiden bestaande natuurgebieden verder uit
▪ We maken werk van een klimaatvriendelijke gemeente
▪ We zetten in op slimme verdichting